Filtrowanie wątków

System umożliwia zaawansowane filtrowanie wątków, można wybrać wiele filtrów jednocześnie znacznie zawężając listę.

  1. Filtrowanie w/g opiekuna wątku. Można zaznaczyć kilka nazwisk lub grupę. Można również wyszukiwać konkretnego nazwiska na liście
  2. Filtrowanie w/g statusu wątku. Można wybrać więcej niż jeden status
  3. Filtrowanie w/g priorytetu wątku. Priorytet wątku pracownik może ręcznie edytować.
  4. Filtrowanie w/g priorytetu Typu. Typ wątku pracownik może ręcznie edytować.
  5. Filtrowanie w/g daty utworzenia wątku. Można wybrać zakres dat (od-do) lub jeden konkretny dzień. W takim przypadku trzeba wskazać dwa razy tą samą datę (np. od 15.01 do 15.01)
  6. Filtrowanie w/g tagów wątku. Taki każdy pracownik może sam definiować. Później może ich używać do wyszukiwania wątków.

Przykład:

Aby wyświetlić swoje wątki, w których Klient oczekuje na odpowiedź zaznacz: Opiekuna, status (nowy, oczekujący).