Obsługa Systemu

Komentarze i zadania

Dodawanie komentarzy Komentarze w widoku wątku (ticketu) są widoczne jedynie dla pracowników – użytkowników systemu. Klienci nie mają dostępu do tych informacji. Aby dodać komentarz należy wpisać jego treść oraz kliknąć guzik Dodaj jak na zdjęciu poniżej. Pojawi się na liście komentarzy poniżej. Kasowanie komentarzy Osoba posiadająca… Czytaj więcej »Komentarze i zadania

Zmiana tematu wątku

Aby zmienić temat wątku należy: Wyświetlić ten wątek Kliknąć ikonkę ołówka Zmienić temat wątku Kliknąć Zapisz

Szybkie odpowiedzi

SwiftResponse.pl umożliwia definiowanie dowolnej liczby szybkich odpowiedzi, tzn. takich które będą odstępne z listy rozwijanej podczas odpisywania na wiadomość klienta. Poniżej przedstawiamy jak je definiować i jak używać. Z górnej belki proszę kliknąć na awatar, następnie profil oraz Szybkie odpowiedzi, następnie + Dodaj szybką odpowiedź. Należy podać… Czytaj więcej »Szybkie odpowiedzi

Wyszukiwanie wątków

Istnieje możliwość wyszukiwania wątków w/g tytułu, nazwy lub adresu mailowego nadawcy lub można wyszukiwać występowanie danego słowa, zdania w treści wątku. Aby wyszukać w w/g nazwy, adresy mailowego lub tytułu wątku należy wpisać szukaną frazę w miejscu nr 1 na poniższym zdjęciu. Aby wyszukać dowolny… Czytaj więcej »Wyszukiwanie wątków

Przypinanie wątków na górze ekranu

Istnieje możliwość przypięcia szczególnie ważnych wątków na górze listy wszystkich wątków. Będą one wyświetlane na górze ekranu nawet jeśli nie będą spełniały kryteriów filtrowania. Istnieją dwa sposoby na przypięcie wątku na górze strony

Zakańczanie wątków

Ręcznie zakończyć wątek można na dwa sposoby: Na stronie wątku ikonka ptaszka jak na zdjęciu poniżej. Na stronie głównej aplikacji Wybierz wątki do zakmnięcia Kliknij Zamknij

Rozdzielanie wątków

Aby przenieść konkretną wiadomość do nowego wątku należy ją zaznaczyć (jedną lub więcej) (nr 2 na grafice obok) a następnie kliknąć ikonkę rozdzielania (nr 1). Po tej czynności system utworzy nową wątek oraz przeniesienie wybrane wiadomości do tego nowego wątku. Przenieść wiadomość można również kliknąć… Czytaj więcej »Rozdzielanie wątków

Tworzenie nowego wątku

Aby zainicjować korespondencję z Klientem należy najpierw utworzyć nowy wątek w widoku głównym aplikacji klikamy dodaj. Następnie wypełniamy podstawowe dane, temat wątku (dla klienta będzie to temat maila), jego adres mailowy, nazwa klineta. Po kliknięciu Dodaj zostaniemy przeniesieni do nowego wątku, w którym możemy napisać i wysłać wiadomość.

Łączenie wątków

Łączenie wątków – czyli przenoszenie wszystkich wiadomości z dwóch lub większej ilości wątków do jednego. Łącznie może odbyć się ręcznie poprzez zaznaczenie wybranych wątków (widok główny) oraz guzika Połącz. System również proponuje automatycznie łączenie wątków. W przypadku, gdy Klient z którym już wcześniej prowadziliśmy korespondencję napiszę… Czytaj więcej »Łączenie wątków

Filtrowanie wątków

System umożliwia zaawansowane filtrowanie wątków, można wybrać wiele filtrów jednocześnie znacznie zawężając listę. Filtrowanie w/g opiekuna wątku. Można zaznaczyć kilka nazwisk lub grupę. Można również wyszukiwać konkretnego nazwiska na liście Filtrowanie w/g statusu wątku. Można wybrać więcej niż jeden status Filtrowanie w/g priorytetu wątku. Priorytet… Czytaj więcej »Filtrowanie wątków