Rozdzielanie wątków

Aby przenieść konkretną wiadomość do nowego wątku należy ją zaznaczyć (jedną lub więcej) (nr 2 na grafice obok) a następnie kliknąć ikonkę rozdzielania (nr 1). Po tej czynności system utworzy nową wątek oraz przeniesienie wybrane wiadomości do tego nowego wątku.

Przenieść wiadomość można również kliknąć ikonkę rozdzielania wiadomości bezpośrednio przy wiadomości (nr 3)