Komentarze i zadania

Dodawanie komentarzy

Komentarze w widoku wątku (ticketu) są widoczne jedynie dla pracowników – użytkowników systemu. Klienci nie mają dostępu do tych informacji. Aby dodać komentarz należy wpisać jego treść oraz kliknąć guzik Dodaj jak na zdjęciu poniżej. Pojawi się na liście komentarzy poniżej.

Kasowanie komentarzy

Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia może usunąć komentarz klikając „X” obok nazwiska autora komentarza (jak na zdjęciu poniżej)

Zadania – zleć innym zadania

Tworzenie zadania

by stworzyć zadanie dla innego użytkownika należy w treści zacząć pisać imię lub nazwiska pracownika zaczynając od znaku małpy ‚@’ po nie bezpośrednio pierwsze litery imienia lub nazwiska. System wyświetli listę dostępnych pracowników i będzie ją zwężał po każdej dodatkowej literze imienia lub nazwiska. Naciśnięcie Enteru spowoduje wybranie pracownika będącego na pierwszym miejscu na liście.

Następnie należy napisać treść zadania.

Zadanie, które zostało nam zlecone będzie podświetlone na żółto.

Liczby w prawym dolnym rogu informują o liczbie pracowników, którzy wykonali zadanie / ilość pracowników przydzielonych do zadania. Zadania można zlecać kilku pracownikom lub całej grupie.

Jak zaznaczyć zadanie jako wykonane ?

Jeśli jesteśmy oznaczeni do wykonania zadania to po najechaniu na niego myszką po prawej stronie pojawi się ikonka ptaszka, należy nią kliknąć jeśli wykonaliśmy zadanie

Powiadomienia o nowych zadaniach

O nowych zadaniach zostaniemy poinformowani na belce powiadomień w górnym, prawym rogu. Liczba (tutaj cyfra 5) informuje o ilości zadań do wykonania. Po kliknięciu pojawi się lista wątków, w których mamy do wykonania zadanie. (zdjęcie poniżej)