Tworzenie nowego wątku

Aby zainicjować korespondencję z Klientem należy najpierw utworzyć nowy wątek w widoku głównym aplikacji klikamy dodaj.

Następnie wypełniamy podstawowe dane, temat wątku (dla klienta będzie to temat maila), jego adres mailowy, nazwa klineta. Po kliknięciu Dodaj zostaniemy przeniesieni do nowego wątku, w którym możemy napisać i wysłać wiadomość.