Podłączanie Facebooka (integracja z wiadomościami – Messenger)

Wejdź do Ustawienia -> Preferencje, następnie kliknij Podłącz Messenger. Przeglądarka może poprosić o zgodę na wyświetlenie nowe okienka, należy wyrazić zgodę.

W nowym okienku Facebook poprosi o zalogowanie i/lub o wybór profilu, który chcemy zintegrować.