Tworzenie grup pracowników

Aby utworzyć grupę pracowników wejdź do Ustawienia -> Grupy, w polu Nazwa podaj nazwę grupy. W polu Przypisani pracownicy wybierz pracowników, którzy będą przypisani do grupy